Nghe tasuku bài 13

Luyện nghe tasuku bài 3

Câu 1 :
Câu 2 :
Câu 3 :

Câu 4:


Share

No comments:

 
Copyright © 2016. Tự học tiếng Nhật.
Creative Commons License