Nhân xưng ngôi thứ 2 và 3 trong tiếng nhật

Nhân xưng ngôi thứ ba và cách xưng hô với ngôi thứ 2 trong tiếng Nhật


彼=かれ=kare


Nghĩa: Anh ấy, anh ta

Dùng gọi nam giới ngôi thứ ba. "~san" sẽ là dạng lịch sự hơn. "Kare" là cách gọi trung lập.

Số nhiều: 彼ら=かれら=karera

Chú ý là "kare" cũng dùng để chỉ "bạn trai", cách nói âu yếm hơn là "kareshi" (彼氏).

私の彼:Bạn trai tôi
彼女=かのじょ=kanojo

Nghĩa: Cô ấy, cô ta

Giống "kare" nhưng dùng cho nữ.

ぼくの彼女:Bạn gái của tôi

~さん=~san


Cách gọi thông thường với ai đó "Anh", "chị", "ông", "bà".

鈴木さん:Chị Suzuki

佐藤さん:Anh Satoh

高原さん:Ông Takahara

Đây là cách dùng thông thường với người lớn tuổi hơn, hay với người mà bạn không thân thiết lắm. 

Các bạn có thể dùng cách này để gọi người nghe hay gọi người nào đó với người nghe.

~氏 = ~shi


Đây là dạng cứng hơn (lịch sự trang trọng hơn) của "~san", thường dùng trong văn bản (cách nói cứng

 và chính thống). Ví dụ:

鈴木氏 Suzuki-shi: Ông/bà Suzuki

Đây là cách nói TRUNG LẬP (khách quan, không chứa đựng cảm xúc) về người thứ ba, không gọi 

người đối diện là "~shi" nhé.

~君=~くん=~kun


"Bạn", "em" dùng để gọi bạn bè hay người nam dưới tuổi bạn. Các bạn nữ có thể gọi các bạn nam 

cùng lớp hay cùng nhóm. Có thể gọi "em" với người nam nhỏ tuổi hơn. Các bạn có thể dùng cách này 

để gọi người nghe hay gọi người nào đó với người nghe.

加藤君:Bạn Katoh

~ちゃん=~chan


Giống như "~kun" nhưng gọi cho nữ. Có thể dịch là "em", hay "bé".

マイちゃん:bé Mai

~様=~さま=~sama


Cách gọi lịch sự "ông", "bà", "ngài", "quý bà". Cách gọi này lịch sự hơn "~san".

Ví dụ: 高橋様 = Ngài Takahashi

Các bạn có thể dùng cách này với người mới quen mà bạn tôn kính, hay mối quan hệ công việc. 

Thường dùng để gọi trực tiếp người nghe.

お客様:Quý khách (okyaku sama)

~殿=~どの=~dono


(kanji: "điện")

Cách gọi lịch sự nhất với người nghe, trên cả "~sama". Sử dụng trong hoàn cảnh cực kỳ trang trọng.

お宅=おたく=otaku

"Otaku" vốn là từ dùng để gọi nhà của ai một cách lịch sự (taku = nhà, tư dinh), trong xưng hô là cách

nói kiểu cách như kiểu "các hạ". Cách này là cách nói hết sức kiểu cách, thường hay dùng trong văn

hóa "otaku" là văn hóa của những người đam mê manga Nhật Bản (trong đó các nhân vật gọi nhau hết

sức kiểu cách.)
Share
 
Copyright © 2016. Tự học tiếng Nhật.
Creative Commons License